Architect Leon Schets Detail

Architect LEON is een eenmanszaak van Leon van Summeren.

Na mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik bij diverse architectenbureaus de nodige ervaring opgedaan om in 2012 mijn eigen bureau op te richten. Behalve ontwerper ben ik ook altijd bouwkundig tekenaar geweest, waardoor ik naast de creatieve inbreng ook de benodigde technische kennis heb om een project van ontwerp tot uitvoering te kunnen uitwerken.

Mijn ambitie is altijd om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren: architectonisch, ruimtelijk en in detail, maar ook bouwkundig dient alles te kloppen. Hierbij staan altijd de wensen en het belang van de opdrachtgever centraal.

Architect LEON onderscheidt zich door:

  • een persoonlijke benadering, één vast aanspreekpunt
  • alles in één pakket aan te bieden, van ontwerp t/m bouwvergunning of uitvoering
  • úw belangen en wensen centraal te stellen, niet mijn eigen ambities
  • ook aan de allerkleinste projecten professionele aandacht te besteden
  • een zeer laag uurtarief te hanteren door het laag houden van de overheadkosten
  • altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven
  • ook adviesdiensten te verlenen m.b.t. o.a. bouwregelgeving en bouwbegeleiding
  • ook uw interieur (mee) te kunnen ontwerpen